Stångtvättanläggning

Stångtvättanläggning levererad

A Rubertsson AB har nyligen levererat, installerat och drifttaget 1 st 1-stegs stångtvättanläggning.

Denna stångtvättaläggning är levererad med kombinerad hög- och lågtryckstvättning med efterföljande högtrycksfläktavblåsning.

Stångdimensioner:                     Diam 20 – 120 mm

Trsp. H:                                        2,5 m/sek

A Rubertsson AB har levererat komplett utrustning för tvättning av plastemballage.

A Rubertsson AB har levererat komplett utrustning för tvättning av plastemballage

A Rubertsson AB har levererat komplett utrustning för tvättning av plastemballage.
Leveransen av tvättanläggningarna hanterar allt från plana skivor, formpressat emballage
till emballagelådor där godset till varje tvättanläggning varierar i storlekar och utföranden.

För mer information kring våra utrustningar för emballagehantering vänligen kontakta oss.

 

Toppmatad 1 stegs kabintvätt AR700

Toppmatad 1 stegs kabintvätt AR700

Toppmatad 1 stegs kabintvätt AR700 utrustad med:

  • Tvättfilter
  • Evakueringssystem
  • Oljeavskiljare
  • Kemikaliedosering
  • Automatisk vattenpåfyllning
  • Tvättanläggningen är även försedd med avblåsning torkningssystem.

Anläggningen kan med fördel användas som verkstadstvätt alternativt som

rengöringsenhet före mätstationer.

Emballagetvättmaskin

Emballagetvättmaskin

Automatisk tunneltvätt, med kombinerad spoltvätt / högtryckstvätt /skölj
med efterföljande torkanläggning med hetluft.

Avblåsning sker via sidkanalfläktar för optimal avblåsning /torkning

Takttid: 1 emballage / 6 sek

rörtvättanläggning

Rörtvättanläggningar

Rörtvättanläggningar försedda med cylindrar för aggitering av godset upp och ned i badet.
Båda anläggningarna är försedda med tvätt- och sköljsteg.
I tvättsteget utförs tvätning via ultraljud samt koninuerlig cirkulation och filtrering av tvättvätskan.
Anläggningarna är anpassade för robotladdning alternativt manuell godshantering