Tvättsystem för axlar.

I Augusti 2019 levererade A.Rubertsson AB ett Tvättsystem för axlar.

Anläggningen består av en stycken rostfri eluppvärmd centraltank samt två stycken fristående helt automatiska kabintvättar avsedda för robotbeskickning.

Behandling invändigt kabiner sker invändigt/utvändigt genom en fast monterad spol/blåsramp.

Torkning av godset sker via fläktavblåsning.

Posted in Nyheter.