Tunneltvättar

Två 1-stegs tunneltvättar levererade

2 st. 1-stegs tunneltvättar med efterföljande avblåsning/torkning av ringar.
Tvättning utförs med olja. Anläggningen är sammankopplad med slutkundens interna system för olja för kontinuerligt utbyte av vätskan.

Takttid: 40 sek / detalj

Tunneltvättar

Emballagetvättmaskin

Emballagetvättmaskin

Automatisk tunneltvätt, med kombinerad spoltvätt / högtryckstvätt /skölj
med efterföljande torkanläggning med hetluft.

Avblåsning sker via sidkanalfläktar för optimal avblåsning /torkning

Takttid: 1 emballage / 6 sek

rörtvättanläggning

Rörtvättanläggningar

Rörtvättanläggningar försedda med cylindrar för aggitering av godset upp och ned i badet.
Båda anläggningarna är försedda med tvätt- och sköljsteg.
I tvättsteget utförs tvätning via ultraljud samt koninuerlig cirkulation och filtrering av tvättvätskan.
Anläggningarna är anpassade för robotladdning alternativt manuell godshantering

Spolenhet för renhetsmätning

Nyutvecklad spolenhet för renhetsmätning

spolenhet för renhetsmätning Nu finns en nyutvecklad spolenhet för renhetsmätning typ ARAB LB250. Enheten är utvecklad för mätning av mindre detaljer, smidig, flyttbar och kan med fördel placeras direkt på bord. Start/stopp spolning sker via fotpedal – filterstorlek för partikelmätning är standard Ø47 mm.

 

Kontakta oss om du vill ha ytterligare information om denna nyutvecklade spolenhet eller om någon av de övriga produkterna.

2-kabinstvätt

Unik 2-kabinstvätt och 2-stegstvätt

Unik 2-kabins-, 2-stegstvätt med efterföljande avblåsning torkning av detaljer.
Vardera kabin utför tvättning, sköljning och torkning av godset.

Takttid: 100 sek/detalj.

Anläggningen laddas med robot alternativt manuellt.
Anläggningen producerar detaljrenhet uppställda av kund.

Fristående vakuumtork för kamaxlar

Fristående vakuumtork för kamaxlar

Med torkning i vakuum behövs ingen extra tillsatsvärme utan torkningen sker med den värmeenergi som skapas i materialet efter tvättning.
Torkning sker i rumstemperatur i ett undertryck där ca 95% av atmosfärstrycket har avlägsnats.

Vakuumtorkning är en mycket effektiv och energibesparande metod att torka gods.

 

2-stegs Kabintvättmaskin

2-stegs Kabintvättmaskin, typ ARK 604030

2-stegs Kabintvättmaskin, typ ARK 604030 för rengöring av gods placerat i korgar.
Tvättanläggningen kan utföra, spoltvättning, undervattenspolning, ultraljudstvättning samtidigt som rotation av godskorgen sker.
Anläggningen kan förses med vakuumtork.

Med denna typ av anläggning kan höga renhetskrav uppfyllas.

Karuselltvätt

Leverans av ny karuselltvätt

Leverans av 2-stegs Karuselltvätt med efterföljande torkning av kronhjul och pinjonger.

Anläggningen är försedd med högtrycksspolning samt dubbla filterenheter i tvättsteget
för extra rengöring av svårt nedsmutsade detaljer.