Unik 2-kabins-, 2-stegstvätt med efterföljande avblåsning torkning av detaljer.
Vardera kabin utför tvättning, sköljning och torkning av godset.

Takttid: 100 sek/detalj.

Anläggningen laddas med robot alternativt manuellt.
Anläggningen producerar detaljrenhet uppställda av kund.