korgtvättar

Korgtvättar

Våra korgtvättanläggningar, är oftast frontmatad tvättanläggningar anpassade för olika storlekar av godskorgar.

Anläggningarna kan utrustas med automatiskt korghanteringssystem, korgrotation alternativt vaggning, allmänspolning, flow-jet tvättning, ultraljudstvättning, torkutrustningar, kylutrustningar m.m.

Anläggningarna kan byggas i ett eller flera steg, alternativt flera processteg i samma behandlingskammare. Våra anläggningar är försedda med automatiskt lockskyddsfunktion, vilket förhindrar gods att ramla ur korgen om lock skulle saknas.

Vid första spolningen tvättas godset under rotation eller vaggning, lösa föroreningar och oljor spolas då bort. Vid flow-jet tvättning fylls kammaren med tvättvätska och spolning av godset sker under vätskeytan med 8 – 20 bars tryck samtidigt som kontinuerlig överbreddning av tvättvätskan tillbaka till förrådstank sker vilket optimerar bortspolning av oljor, fetter, smuts och andra partiklar från godset.

Genom att förse anläggningen med ultraljud, fler tvättsteg och vacuumtork kan mycket höga renhetskrav uppnås.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)