Manuella tvättstationer

Manuella tvättstationer

Våra manuella tvättstationer, är avsedda för avfettning, tvättning, sköljning, avblåsning, torkning, avlackning, fosfatering med mera.

Tvättstationerna anpassas till våra kunders behov både vad gäller storlekar på tvätt, funktioner och övrig utrustning.

Dessa anläggningar är en enklare typ av tvätt där mycket av arbetet sker manuellt. I vissa fall kan maskinen laddas och lossas manuellt men rengöringscykeln sker i automatik.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)
Manuell tvättstation