Tillval till maskinerna

Alla våra tvättanläggningar kan med fördel förses med olika tillval.

Till våra tvättvätskereningsutrustningar 

  • oljeavskiljare
  • indunstare
  • returvätskesystem

Till våra luftreningsreningssystem

  • luftfilter
  • kylutrustning
  • mekaniska kondensutrustningar för evakuerad luft från anläggningen.

Vi levererar även utrustningar för tvättkemikaliedosering och system för att rena tvättvätskor från bakterier (tex legionellabakterier).

Ovan angivna utrustningar bidrar till avsevärt förlängda ståndtider på tvättvätskorna samt att avkyld filtrerad evakueringsluft från maskinen kan återföras till omgivande fabrikslokal.