ultraljudstvätt

Ultraljudstvättar

Våra ultraljudstvättar, kan levereras både som standard ultraljudstvättar eller kundanpassade ultraljudstvättanläggningar, dvs allt från små bordsmodeller, till ultraljud inbyggda i kabintvättar, korgtvättanläggningar, dopptvättar eller kavitationstvättar.

Via ultraljudssvängare placerade i behandlingssteget utnyttjar man ett fenomen kallat kavitation. Kavitationen alstras av svängarna placerade i behandlingskammaren och en högfrekvent
ultraljudsvåg uppstår i tvättvätskan bestående av miljontals små mikrobubblor som transporteras genom vätskan, när bubblorna imploderar mot godset uppstår kavitationen.

Kavitationen påverkar godsets yta på ett mekaniskt sätt och mikrobubblornas storlek gör att de kan tränga in i mycket små eller djupa hål samt i ojämnheter på godset och utföra rengöring även där.

Ultraljud fungerar bäst i samband med någon typ av efterföljande spolning eller annan typ av borttransport av de föroreningar som mikrobubblorna (kavitationen) lösgör.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)