Tvättanläggning för vevstakar.

I Juli 2020 levererade A.Rubertsson AB en Tvättanläggning för vevstakar.

Anläggningen består av en stycken tunneltvätt bestående av en underliggande rostfri eluppvärmd tank med en ovan placerad behandlingskabin med genomgående transportör. Torkning av godset sker i en separat vaccumtork.  Godset placerat på fixturer transporteras genom anläggningen på transportbana.

Behandling invändigt kabiner sker invändigt/utvändigt genom fast monterade spol/blåsramper.

Avblåsning av godset sker via fläktavblåsning.

3 st Dubbla kabintvättar för drev

I Juli 2020 levererade A.Rubertsson AB tre stycken Dubbla tvättkabiner för drev.

Anläggningarna består av en stycken underliggande rostfri eluppvärmd tank med två stycken ovan placerade tvättkabiner.

Behandling invändigt kabiner sker invändigt/utvändigt genom en fast monterad spol/blåsramp.

Torkning av godset sker via fläktavblåsning.

Kabintvätt

I maj 2020 levererade A.Rubertsson AB en Kabintvätt.

Anläggningen består av en stycken rostfri eluppvärmd underliggande tank med en ovan placerad tvättkabin.

Behandling invändigt kabiner sker invändigt/utvändigt genom en fast monterad spol/blåsramp.

2 st Kabintvättar för härdgods

I Maj 20202 levererade A.Rubertsson AB två stycken Tvättkabiner för härdgods

Anläggningarna består av en underliggande förrådstank med en ovan placerad behandlingskabin.

Behandling invändigt kabin sker  genom en fasta monterade spol/blåsramper.

 

Corona Information A.Rubertsson AB

För PDF av information nedan:

Corona_200312

 

INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUS FÖR A.RUBERTSSON AB
Datum: 200313

A Rubertsson AB – Verksamheten fungerar som vanligt

 

A Rubertsson AB vill på detta sätt informera om att vår verksamhet fungerar som vanligt.

 

  • Produktion och leveranser fortsätter att fungera som normalt.

 

  • Fabriken producerar i normal takt och flödet in och ut ur fabriken fungerar som normalt.

 

  • Speditionen fungerar som normalt men ytterligare säkerhetsregler och instruktioner har implementerats både för egen personal så väl som för  speditionsföretagens personal.

 

  • Inköp och tillgång av råmaterial är för närvarande oförändrad.

 

  • Samtliga medarbetare är ålagda att strikt följa de lokala, regionala, nationella och internationella riktlinjer och regelverk gällande vid smittspridning och sjukdom.

 

  • A Rubertsson AB samarbetar och är i tät kontakt med lokala och nationella myndigheter och har implementerat stränga säkerhetsregler för att förebygga smittspridning och sjukdom.

 

  • A Rubertsson AB har implementerat säkerhetskontroller för tillträde till våra kontor och fabriker.

 

  • Fysiska möten har minimerats och har istället ersatts av webb, video eller telefonmöten i största utsträckning.

 

 

Vi står till Er tjänst om ni har ytterligare frågor.

 

Med vänliga hälsningar

 

Mats Rubertsson (Verkställande Direktör)

A Rubertsson AB

Kabintvätt för axlar

I Juli 2019 levererade A.Rubertsson AB en Tvättkabin för axlar.

Anläggningen är en rostfri eluppvärm helt automatisk kabintvätt avsedd för robotbeskickning.

Behandling invändigt kabinen sker invändigt/utvändigt genom en fast monterad spol/blåsramp.

Torkning av godset sker via fläktavblåsning.

Kabintvätt för motorblock

I Juli 2019 levererade A.Rubertsson AB en Tvättanläggning för behandling av motorblock.

Rostfri eluppvärmd 1-stegs helautomatisk tvätt/tork försedd med dubbla behandlingskabiner med på-/avlastningsbanor utvändigt för robotladdning.

Behandling invändigt i kabiner sker via fram-/återgående övre och nedre spol/blåsramper.

Torkning av godset sker via fläktavblåsning.

Tvättanläggning för korggods.

 

I  Januari 2019 levererade A.Rubertsson AB en Tvättanläggning för gods i korg med

tillhörande bansystem.

Kapacitet: 86 korgar/timme, Taktid/korg: 42 sek.